Home | 로그인 | 회원가입 | Sitemap | E-mail
> 제주한방뉴스 > 무료진료  
   제1709차 사랑의 방문 무료진료(제주순복음종합사회복지관)
작성자 : 운영자 | 등록일 : 2015-05-28 16:38:47
제1709차 사랑의 방문 무료진료(제주순복음종합사회복지관)

        ▲일정 및 대상
  
        - 진료일시: 2015년 5월 28일(목) 14:00 ~15:00
        
        - 진료대상: 만성노인성질병으로 고생하시는 어르신 
            
        ▲무료진료결과
   
        - 진료받은인원: 총7名 (여:7名 남:0名) 
     

 
 
오늘방문자수 : 1114
전체방문자수 : 2,031,391