Home | 로그인 | 회원가입 | Sitemap | E-mail
> 제주한방뉴스 > 무료진료  
   제1710차 사랑의 방문 무료진료(제주순복음종합사회복지관)
작성자 : 운영자 | 등록일 : 2015-06-23 15:27:24
제1710차 사랑의 방문 무료진료(제주순복음종합사회복지관)

   ▲일정 및 대상
  
    - 진료일시: 2015년 6월 23일(화) 14:00 ~15:00
         
    - 진료대상: 만성노인성질병으로 고생하시는 어르신 
             
   ▲무료진료결과
   
    - 진료받은인원: 총9名 (여:8名 남:1名) 
     

 
 
오늘방문자수 : 1118
전체방문자수 : 2,031,395